voor kinderen en volwassenen

Maak een afspraak – 0469 25 23 42

Interno helpt kinderen, jongeren en volwassenen met multidisciplinaire diagnostiek, therapie en coaching. Wij richten ons in de eerste plaats tot kinderen, jongeren en volwassenen met autisme, ad(h)d, psychische kwetsbaarheid, hoogbegaafdheid, hoogsensitiviteit én hun netwerk. Onze laagdrempelige werking laat ruimte voor iedereen. We werken steeds op maat en vertrekken vanuit jouw hulpvraag en jouw kracht.  We werken vanuit een eigentijds open aanbod waarin ze, via ervaringsgerichte procesbegeleiding, kansen tot ontplooiing en groei op de verschillende levensdomeinen krijgen. 

We werken met hoogopgeleide experts in hun vak. Mensen met de nodige ervaring, die samen met jou op pad gaan. We willen je binnen Interno laten thuiskomen. Vanuit onze expertise en ervaring zetten we in op individuele begeleiding en groepstrajecten waarin samenwerking en verbinding de basis vormen.

In onze praktijk werken we niet alleen therapeutisch en coachend, maar geven we ook aandacht aan ontmoeting, vrije tijd en praktische ondersteuning. We willen inzetten op verbinding, sociale contacten en creatieve ontplooiing.

Die kansen willen we, met een team van therapeuten, coaches en psychologen, realiseren door hen zo goed mogelijk te laten participeren binnen het gezin, de school/werkomgeving en de bredere samenleving. 

We bespreken elke casus met het hele team en kijken echt waar de krachten, zorgen, talenten en de doelen zitten. We zetten de therapie breder in voor iedereen met de betrachting de levenskwaliteit te verbeteren. 

We zien elke persoon waarmee we op pad gaan in eerste instantie gewoon als een uniek individu. Elkéén met een rijk potentieel aan mogelijkheden, talenten en vaardigheden. 

We vertrekken steeds vanuit een kansrijke benadering. De mens staat centraal. We bouwen samen iets op. Het proces wat dat we in gang zetten, is iets dat samen wordt vormgegeven. Daarnaast werkt Interno op maat van het kind, de jongere of de volwassene. Iedereen heeft namelijk zijn/haar eigen leer-, speel-, ontdek- en werkritme.

Welkom!